Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong tháng 9 này, EVN sẽ phát điện Tổ máy 2 Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Tổ máy 2 Nhiệt điện Quảng Ninh 2.

Như vậy, đến hết tháng 9/2013, EVN sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 là đưa vào vận hành 6 tổ máy với tổng công suất 1.420 MW, gồm Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (600 MW), Thủy điện Bản Chát (220 MW), Tổ máy 2 - Nhiệt điện Quảng Ninh 2 (300MW) và Tổ máy 1-Nhiệt điện Hải Phòng 2 (300MW).

EVN cũng đang tiến hành công tác nghiệm thu các hạng mục phục vụ chống lũ chính vụ năm 2013 của Thủy điện Bản Chát để chuẩn bị phục vụ tích nước hồ chứa. Tổ máy 1 của Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã khởi động lại từ ngày 18/8 vừa qua để nâng dần phụ tải tổ máy lên 75% và 100% công suất theo quy trình