Thêm 25 thí sinh gian lận điểm thi đến từ Sơn La bị trả về địa phương

Gốc
Sau khi chấm thẩm định và có kết quả danh sách các thí sinh gian lận điểm thi để vào học các trường khối công an nhân dân, bộ Công an đã tiếp tục trả 25 thí sinh gian lận điểm thi của Sơn La về địa phương.

Theo đó, 25 thí sinh gian lận điểm thi tại tỉnh Sơn La vừa bị bộ Công an trả về đơn vị sơ tuyển ở địa phương, các sinh viên này hiện đang theo học các trường khối công an nhân dân. Trong số các thí sinh bị trả về này, có 7 thí sinh trúng tuyển vào học viện An ninh Nhân dân, 16 thí sinh trúng tuyển vào học viện Cảnh sát Nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào trường đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Sau khi cục Đào tạo, bộ Công an nhận được danh sách thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia 2018 được chỉnh sửa, nâng điểm từ sở GD&ĐT Sơn La, Cục đã chuyển danh sách các thí sinh này về các trường trực thuộc bộ Công an.

Phát hiện 25 thí sinh gian lận điểm thi để đỗ vào các trường khối công an nhân dân qua quá trình rà soát, bộ Công an đã tiến hành bàn giao 25 thí sinh gian lận điểm thi này về đơn vị sơ tuyển tại Sơn La và xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, liên quan đến gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Bộ đã bàn giao 28 thí sinh đến từ Hòa Bình không đủ điểm trúng tuyển sau khi chấm thẩm định về các đơn vị sơ tuyển để xử lý theo quy định. Trong đó, có 17 sinh viên ở học viện Cảnh sát nhân dân, 9 sinh viên đang học học viện An ninh nhân dân và 2 sinh viên học đại học Phòng cháy chữa cháy.

25 thí sinh dính bê bối gian lận điểm thi tại Sơn La đã bị trả về địa phương.

Như vậy, tính đến thời điểm này, việc xử lý thí sinh gian lận điểm thi tại hai tỉnh Hòa Bình, Sơn La ở các trường khối công an đã được bộ Công an xử lý xong. Tổng số thí sinh trả về đơn vị sơ tuyển ở địa phương là 53 thí sinh.

Theo quy chế thi THPT Quốc gia do bộ GD&ĐT ban hành, các thí sinh liên quan đến gian lận này vẫn được tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Tuy nhiên, việc các thí sinh này có được tham gia đăng ký sơ tuyển vào các trường khối công an hay không thì Bộ vẫn phải xem xét vì việc xét tuyển vào ngành còn phải tính đến các yếu tố khác theo quy định riêng của ngành.