Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã nông thôn mới nâng cao

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về y tế năm 2022.

Nhà văn hóa thôn 6, xã Thiệu Vân được đầu tư xây dựng khang.

Nhà văn hóa thôn 6, xã Thiệu Vân được đầu tư xây dựng khang.

Theo đó, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2022 cho 3 xã của huyện Hà Trung gồm: Hà Vinh, Hà Hải và Hoạt Giang; 10 xã NTM nâng cao gồm: Thiệu Long, Thiệu Nguyên (huyện Thiệu Hóa), Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc), Xuân Sinh (Thọ Xuân), Thọ Vực (Triệu Sơn), Xuân Du (Như Thanh), Đông Ninh, Đông Quang (Đông Sơn), Hoàng Giang (Nông Cống), Thiệu Vân (TP Thanh Hóa); và xã Đông Khê (Đông Sơn) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Các xã đạt chuẩn NTM năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” và được hỗ trợ 500 triệu đồng. Các xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và được hỗ trợ 800 triệu đồng. Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về y tế năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Y tế” và được hỗ trợ 1 tỷ đồng theo quy định tại Nghị Quyết số 185/2021/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

GP (Nguồn (UBND tỉnh)