Theo Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Việt Nam, từ đầu năm đến nay đã có thêm 39 doanh nghiệp được bổ sung vào danh sách được phép xuất khẩu thủy sản vào thị trường EU. Trong đó khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 26 doanh nghiệp. Cũng trong thời gian này, cả nước có 3 doanh nghiệp bị xóa tên khỏi danh sách này.