Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thêm 5 trường THCS và 8 trường THPT

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Năm học này TP có thêm năm trường THCS và tám trường THPT. Ngoài hai trung tâm vừa được xây mới năm 2008, TP sẽ đầu tư xây mới 11 trung tâm giáo dục thường xuyên, nâng cấp các trung tâm, đầu tư thiết bị dạy học cho các trung tâm giống như các trường THPT.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=84972