Ngày 26/3, tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu (Tây Ninh), Ban Chỉ đạo cắm mốc biên giới hai tỉnh Tây Ninh-Kom Pong Chàm (Campuchia) đã khởi công xây dựng thêm tám cột mốc biên giới trên địa bàn giáp ranh hai tỉnh.

Các cột mốc được khởi công xây dựng là cột mốc số 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 nằm trên địa bàn giáp ranh của hai huyện Tân Châu (Tây Ninh) và Mê Mốt (Kom Pong Chàm). Cùng ngày, hai bên đã tọa đàm về công tác cắm mốc biên giới nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời đưa ra quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cắm mốc biên giới đúng theo hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ hai nước. Theo Ban Chỉ đạo cắm mốc biên giới của tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh có đường biên giới dài 240km tiếp giáp với ba tỉnh của Campuchia là Kom Pong Chàm, Pvay Veng và SVay Riêng. Theo Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam-Campuchia năm 1985, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh dự kiến sẽ cắm 101 cột mốc, trong đó đoạn biên giới giữa Tây Ninh và Kom Pong Chàm dự kiến cắm 52 cột mốc. Đến nay, hai bên đã xác định được 52 vị trí mốc, xây dựng xong 48 cột mốc, trong đó đoạn biên giới Kom Pong Chàm đã xác định được 20 vị trí mốc, xây dựng xong 12 cột mốc, 8 cột mốc đang khởi công xây dựng. Số cột mốc còn lại, hai bên quyết tâm sẽ tiếp tục xác định vị trí và hoàn thành đến năm 2012 đúng theo tiến độ thỏa thuận giữa hai nước./. Lê Đức Hoảnh (Vietnam+)