Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung ba dự án ximăng tại ba tỉnh Bình Phước, Thừa Thiên - Huế và Hải Dương vào quy hoạch phát triển công nghiệp ximăng VN đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, chủ yếu đế sản xuất clinker.