Thêm gần 4.000 thí sinh đăng ký xét tuyển sau khi Bộ mở lại hệ thống

Bộ GD&ĐT cho biết, sau khi mở lại cổng đăng ký xét tuyển, có thêm gần 4.000 em đăng ký nguyện vọng và khoảng 75.000 em điều chỉnh nguyện vọng

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian mở lại Hệ thống hỗ trợ thí sinh đăng ký nguyện vọng, có thêm gần 4.000 em đăng ký nguyện vọng và khoảng 75.000 em điều chỉnh nguyện vọng.

Trong thời gian mở lại Hệ thống hỗ trợ thí sinh đăng ký nguyện vọng, có thêm gần 4.000 em đăng ký nguyện vọng và khoảng 75.000 em điều chỉnh nguyện vọng. Ảnh minh họa: Phạm Minh

Trong thời gian mở lại Hệ thống hỗ trợ thí sinh đăng ký nguyện vọng, có thêm gần 4.000 em đăng ký nguyện vọng và khoảng 75.000 em điều chỉnh nguyện vọng. Ảnh minh họa: Phạm Minh

Như vậy, việc mở thêm thời gian để thí sinh bổ sung, hoàn thiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống đã tạo điều kiện và cơ hội cho các em thí sinh hoàn thành việc đăng ký tốt nhất có thể.

Hệ thống đã hỗ trợ thí sinh đầy đủ trong quá trình đăng ký, thời điểm cao nhất có trên 6.000 thí sinh cùng vào Hệ thống, không có hiện tượng quá tải hay lỗi kỹ thuật.

Trước đó, ngày 22/8, do quá trình tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của thí sinh vẫn còn những thí sinh nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng đến hết 17h ngày 23/8 để tạo thêm điều kiện cho các thí sinh tự đăng ký, chỉnh sửa thông tin.

Phạm Minh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/them-gan-4000-thi-sinh-dang-ky-xet-tuyen-sau-khi-bo-mo-lai-he-thong-post229067.gd