Thêm giải pháp giảm nghẽn lệnh tại HOSE

Gốc
Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thì HOSE thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Ảnh minh họa, nguồn: Vietnam+

Sau khi được HOSE thẩm định và cấp quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp được chuyển giao dịch sang HOSE mà không xem xét lại hồ sơ.

Đây là một phần nội dung Công văn số 1339/UBCKNN-PTTT Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa gửi HOSE, HNX, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE.

Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX hoặc HOSE.

Từ ngày 8-4-2021, đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE thì HOSE thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi được HOSE thẩm định và cấp quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp được chuyển giao dịch sang HOSE mà không xem xét lại hồ sơ.

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được HOSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX. HOSE và HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

Cũng theo công văn trên, HOSE, HNX và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư về việc HOSE tạm thời dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới và sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các sở giao dịch chứng khoán trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX.

Hương Thủy

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/995896/them-giai-phap-giam-nghen-lenh-tai-hose