Hai công ty này bị phạt do thực hiện chào bán và phân phối chứng khoán không đúng quy định pháp luật...