Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thêm hai công ty chứng khoán Nam An và Mirae Asset được cấp phép

Hanoinet - Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An và Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=33370