Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) cuối tuần trước tuyên bố đóng cửa hai NH National Bank of Commerce ở Berkeley (bang Illinois), và Bank of Clark County ở Vancouver (bang Washington).