Thêm một bệnh viện thay khớp vai nhân tạo

Gốc
Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM vừa thực hiện kỹ thuật thay khớp vai nhân tạo. Các chất liệu được sử dụng giúp kết dính mô xương mà không bị cơ thể phản ứng.

Tin nóng

Tin mới