(Infotv.vn) - Mạng các sàn giao dịch bất động sản (BĐS) miền Bắc ra đời thực sự là bước tiến mới của thị trường BĐS. Qua dó, các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh BĐS có thể kết nối, cùng chia sẻ thông tin về thị trường, giảm thiểu rủi ro cho cả người bán và người mua BĐS. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý nhà nước cũng kiểm soát được quá trình giao dịch, hồ sơ pháp lý của hàng hóa BĐS…

Thêm một bước tiến cho thị trường bất động sản