Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thêm một cách hiểu hai câu ca dao về Hà Nội

Gốc

Lâu nay các nhà văn hóa đã phân tích khá kỹ về ý nghĩa, nội dung hai câu ca dao "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"; và nhìn chung khi giải nghĩa thường khái quát vẻn vẹn trong mấy chữ, đại ý là: "Người Hà Nội tự hào về truyền thống thanh lịch của đất ngàn năm văn hiến".

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/7/95626.cand