Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thêm một giải thưởng văn trị giá 40 triệu đồng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Trong những năm gần đây, các giải thưởng tư nhân liên tục hiện diện trong đời sống văn học nước nhà khiến nhu cầu xã hội hóa văn chương càng trở nên hối hả.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=120165