Thêm nhiều giải pháp để ổn định TTCK

Gốc
* Nhiều công ty mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ* SCIC sẽ công bố hằng tuần tổng khối lượng và tổng giá trị chứng khoán đã mua* Bộ Công an vào cuộc xử lý các tin đồn thất thiệt * Các ngân hàng thương mại nhà nước chưa giải chấp các hợp đồng cầm cố, repo chứng khoán

Tin nóng

Tin mới