Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thêm nhiều gương sáng trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”

Gốc

Chúng tôi gặp lại Nguyễn Thế Hùng, chiến sĩ Trung đội 6, Đại đội 2, Phân đội 1, Đoàn M44, Bộ Tổng tham mưu gần 10 ngày sau ca gác đáng nhớ, khi anh nhặt được bọc tiền hơn 20 triệu đồng tại vị trí làm nhiệm vụ và kịp thời báo chỉ huy đơn vị tìm người đánh mất để trả lại...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.35952.qdnd