Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thêm nhiều việc nghĩa ở Tây Nguyên

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

QĐND Online - Bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, cộng với những lạc hậu yếu kém nên Tây Nguyên còn nhiều thua thiệt so với các vùng miền khác trong cả nước. Đời sống nhân dân thiếu thốn, nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo còn tới hơn 60%...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.psks.phongsu.49185.qdnd