(HNM) - Tại buổi làm việc với Sở GD-ĐT Hà Nội trong chuyến đi kiểm tra việc thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực" tại Hà Nội ngày 25-3, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý cho biết: Ngoài 5 nội dung của phong trào đã triển khai, sắp tới, Ban Chỉ đạo sẽ bổ sung thêm một nội dung mới là bảo đảm an toàn cho HS khi tới trường.

Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ huy động sự chung tay vào cuộc của nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội để bảo đảm an toàn cho HS, nhất là trong việc ngăn ngừa vi phạm đạo đức, nội quy trường học. Thứ trưởng yêu cầu Hà Nội cần tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng kỹ năng sống cho HS và nhất là phải phối hợp quản lý chặt chẽ HS trong và ngoài trường học. Báo cáo của Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, tính đến tháng 3-2010, có 934 trường đăng ký tham gia phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực", chiếm 40%. Nét khác biệt của Hà Nội là không chỉ huy động sự tham gia của các trường phổ thông như chỉ đạo của Bộ mà còn của cả cấp mầm non, TCCN, giáo dục thường xuyên. Qua gần 2 năm triển khai phong trào, Hà Nội có hai mặt được thể hiện rõ nhất, là huy động được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng để chăm lo cho GD-ĐT và chất lượng giáo dục ở các vùng, miền ổn định, có chiều hướng tích cực.