Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thêm ổ dịch cúm gia cầm, heo tai xanh

Cả nước ta vẫn còn 5 tỉnh chưa giải quyết xong dịch cúm gia cầm thì một ổ dịch mới lại được phát hiện tại Cao Bằng trên trên đàn gia cẩm 82 con vịt chết. Trong khi đó, căn bệnh heo tai xanh cũng vừa xuất hiện thêm ở tỉnh Cà Mau.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/11/79367.cand