Thêm tiến bộ qua bình rèn...

Gốc
Ở một số học viện, trường sĩ quan, vào cuối ngày chủ nhật hằng tuần, mỗi học viên tự nhận xét, phê bình, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong tuần...

Tin nóng

Tin mới