KTĐT - Ngày 4/3, Bộ GD&ĐT thông báo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên. So với Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT về nội dung này được ban hành ngày 15/12/2012, dự thảo bổ sung một số quy định.

Về việc sơ tuyển để chọn HS tham gia tuyển vòng 2 được bổ sung thêm các tiêu chí: Kết quả tham gia hoạt động xã hội; kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm cấp THCS, kết quả tốt nghiệp cấp THCS. Cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên quy định cách thức quy ra điểm và mức điểm sơ tuyển cần đạt của các tiêu chí để chọn HS vào thi tuyển vòng 2. Ở vòng 2, cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên quy định môn thi, hình thức và thời gian làm bài của mỗi môn thi theo từng lớp chuyên; hệ số điểm bài thi, điểm xét tuyển vào lớp chuyên và lớp không chuyên thuộc trường chuyên.