[Kênh14] – Miley tự thưởng cho mình khoảng thời gian xả hơi sau khi làm việc vất vả.