Thép hay cảng? Hoặc cả hai?

Gốc
TT - Trong lúc chủ trương cho lập dự án nhà máy thép khổng lồ tại bán đảo Hòn Gốm, phía bắc Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) - nơi đã được qui hoạch phát triển cảng trung chuyển quốc tế, du lịch sinh thái, đô thị dịch vụ tài chính thương mại - thì dư luận vẫn tiếp tục đặt câu hỏi: Lợi hay hại?

Nguồn VnMedia www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=246592&ChannelID=3