Thép Nam Kim được nới room ngoại lên 100%

Gốc
Ngày 5/9/2017, UBCKNN đã có công văn thông báo nhận được đủ hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của CTCP Thép Nam Kim (mã: NKG) lên tối đa 100% vốn điều lệ.

Thép Nam Kim được nới room ngoại lên 100% - Ảnh 1

Cuối tháng 7, Thép Nam Kim đã họp đại hội cổ đông bất thường thông qua việc nới room lên tối đa là 100% vốn điều lệ.

Để thực hiện việc này, công ty bãi bỏ hai ngành nghề kinh doanh gồm Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Mới đây, Thép Nam Kim đã lên kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phần riêng lẻ với giá dự kiến là 27.000 đồng/CP, tương ứng số tiền thu được từ đợt chào bán khoảng 810 tỷ đồng.

HĐQT của NKG cũng đã thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ này. Trong đó có 4 tổ chức và 6 cá nhân. Tổ chức mua nhiều nhất là VEIL Limited với 7,5 triệu CP và cá nhân mua nhiều nhất là Huỳnh Bảo Ngọc với 5 triệu CP.

Trong vòng 1 tháng qua, giá cổ phiếu NKG tăng khoảng 9% từ mức 30.500 đồng/CP lên mức 33.200 đồng/CP kết phiên ngày 6/9. Khối lượng khớp lệnh trung bình 10 ngày gần đây khoảng 368.883 CP/phiên.

Mai Lan

Tin nóng

Tin mới