Thép Nam Kim mở room cho khối ngoại lên 100%

Gốc
NKG thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 49% lên mức 100% từ ngày 13/9.

Thép Nam Kim mở room cho khối ngoại lên 100% - Ảnh 1

NKG mở room cho khối ngoại lên 100%.

Ngày 13/9/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn số 18399/VSD-ĐK ngày 12/9/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán NKG (Công ty Cổ phần Thép Nam Kim).

Theo đó trung tâm lưu ký thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán NKG từ 49% lên mức 100%. Thời gian thực hiện điều chỉnh là ngày 13/9/2017.

Hiện tổng khối lượng cổ phiếu NKG đang lưu hành là 100 triệu cổ phiếu. Thị giá của cổ phiếu này đang ở vùng 33.000 đồng/cổ phiếu.

HUYỀN TRÂM

Tin nóng

Tin mới