Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thép Nhà Bè bán hết cổ phần

Gốc

2.916.000 cổ phần của Công ty thép Nhà Bè đã bán hết trong phiên đấu giá ngày 7/11/2007...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=917cc576ad4413&page=category