(ĐTCK-online) Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán của CTCP Thép Nhà Bè (TNB) vừa được công bố. Theo đó, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2009 của Công ty đạt 1.060,752 tỷ đồng, giảm 29,30% so với năm 2008. Lợi nhuận sau thuế 47,245 tỷ đồng (năm 2008, Công ty lỗ 13,974 tỷ đồng). EPS năm 2009 đạt 4.725 đồng.

TNB có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm 69,07%), ngành nghề chính là sản xuất thép; mua bán các sản phẩm thép và nguyên nhiên liệu luyện, cán thép, các loại vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép… Công ty có địa chỉ tại 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phú Thuận, quận 7, TP. HCM. Được biết, ngày 16/4/2010, 10 triệu cổ phiếu TNB của Công ty sẽ chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.