Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thép Việt và FPT: Khởi động triển khai mySAP ECC 6.0

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Tham vọng của Thép Việt và các đối tác là triển khai hệ thống ERP thành công trong vòng 12 tháng.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9365&t=pcolarticle