THG: Cổ đông lớn Nguyễn Chí Tâm đã mua 76,495 cp

Gốc
Ông Nguyễn Chí Tâm, cổ đông lớn CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) đã mua 76,495 cp, nâng sở hữu lên thành 711,500 cp THG, chiếm tỷ lệ 7.12% vốn kể từ ngày 02/10.

Tài liệu đính kèm:
20141006---THG---BC-thay-doi-so-huu-co-dong-lon-Nguyen-Chi-Tam.pdf

HOSE

Tin nóng

Tin mới