ND - Nét nổi bật trong lĩnh vực xây lắp của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) là sự xuất hiện rõ nét của mô hình Công ty quản lý dự án.