Từ ngày 15/12, Cục Hải quan Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ thí điểm gắn thiết vị định vị GPS lên container để thực hiện giám sát.

Việc thí điểm sử dụng định vị GPS để quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển bằng container chịu sự giám sát hải quan thuộc các loại hình tạm nhập-tái xuất, tạm nhập kho ngoại quan, hàng chuyển cửa khẩu, hàng quá cảnh tại các Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Chi cục Hải quan cảng Hải phòng khu vực III và Chi cục Hải quan Móng Cái.

Thi diem dung GPS doi voi van chuyen hang hoa - Anh 1

Ảnh minh họa

Giám sát bằng định vị GPS sẽ được thí điểm 1 năm, kể từ ngày 15/12/2015. Thiết bị định vị GPS được gắn lên container hàng hóa cần giám sát để thực hiện giám sát hành trình, thời gian vận chuyển, cảnh báo mở cửa container trong suốt quá trình container hàng được vận chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu đi (địa điểm xếp hàng) đến Chi cục Hải quan cửa khẩu đến (địa điểm dỡ hàng).

Hệ thống sẽ có tín hiệu cảnh báo trong các trường hợp container đi sai tuyến đường, dừng, đỗ quá thời gian cho phép (90 phút), mất tín hiệu định vị, container bị mở cửa trong thời gian giám sát. Khi có cảnh báo, lực lượng hải quan sẽ kiểm tra, xác minh các cảnh báo và xử lý.

P.T