Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 26/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, vừa ban hành Quyết định số 3504/QĐ -BHXH về Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng trên Cổng Dịch vụ công (DVC) Quốc gia .Quyết định số 3504/QĐ - BHXH có hiệu lực từ ngày 21/11 - 20/12/2022.

Theo đó, đây là quy trình quy định trình tự giải quyết hưởng trợ cấp mai táng theo TTHC liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên Cổng DVC Quốc gia và giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông.

Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH giải quyết các thủ tục cho khách hàng. (Ảnh CTV)

Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH giải quyết các thủ tục cho khách hàng. (Ảnh CTV)

Cá nhân khi thực hiện đăng ký khai tử cho người chết có thể đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nếu người chết thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

- Người tham gia BHXH tự nguyện chết có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

- Người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng chết;

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chết.

Lưu ý: Cá nhân đăng ký khai tử phải có tài khoản được cấp bởi Cổng DVC Quốc gia.

Sau khi cung cấp các thông tin theo biểu mẫu, người đề nghị gửi tờ khai để Hệ thống xử lý, kết nối, liên thông với các cơ quan để giải quyết.

Trả kết quả giải quyết:

- Trường hợp người nhận trợ cấp mai táng đăng ký nhận kết quả giải quyết tại bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH: Cán bộ tại bộ phận Một cửa điện thoại trực tiếp và thông báo cho người hưởng đến nhận kết quả tại bộ phận Một của của cơ quan BHXH; khi đến nhận kết quả mang theo CMND/CCCD để đối chiếu; khi nhận kết quả phải ký nhận trên sổ theo dõi trả kết quả.

- Đối với Trả kết quả là tiền trợ cấp mai táng thì Tổ/Phòng Kế hoạch - Tài Chính tiếp nhận Danh sách từ Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH, thực hiện quy trình chi trả như quy định đối với trường hợp nhận trợ cấp bằng tiền mặt. Trường hợp chi trả qua tài khoản cá nhân thì chuyển tiền ngay vào tài khoản của cá nhân đã đăng ký đối với trường hợp người nhận trợ cấp mai táng đồng thời là người kê khai. Thực hiện chi trả tiền trợ cấp mai táng qua tài khoản cá nhân đối với trường hợp người nhận trợ cấp không phải là người kê khai sau khi người nhận trợ cấp đã được bộ phận Một của xác thực danh tính.

Bên cạnh đó, Bộ phận Một cửa: Thực hiện kiểm tra, đối chiếu khi chi trả trợ cấp mai táng: Đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận trợ cấp mai táng trực tiếp bằng tiền mặt tại cơ quan BHXH: Cán bộ bộ phận Một cửa thực hiện đối chiếu CMND/CCCD theo các thông tin người nhận trợ cấp mai táng trên hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng; nếu thông tin khớp đúng thì scan hình ảnh CMND/CCCD, lưu trữ cùng hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp mai táng và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho người hưởng.

Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ hợp lệ.

PV