Thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện

Gốc
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đăng ký về Bộ Nội vụ trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Theo Bảo Ngọc/VOV.VN

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/thi-diem-hop-nhat-cac-co-quan-chuyen-mon-cap-tinh-huyen_t114c1159n157697