Sau ba tháng thực hiện Quyết định 02 và 20 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác quản lý trật tự ATGT, trật tự đô thị, lực lượng chức năng đã xử lý trên 67.800 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4,6 tỷ đồng.