ANTĐ - Báo cáo về đề án thí điểm hệ thống quản lý giao thông thông minh trên Đại lộ Thăng Long, Sở GTVT đưa ra việc xây dựng mô hình quản lý Đại lộ Thăng Long với sự hình thành của Trung tâm quản lý đường cao tốc Hà Nội. Trung tâm này sẽ quản lý ATGT, tiếp cận xử lý tai nạn giao thông và các biện pháp phòng ngừa; Quản lý hệ thống thông tin; Thực hiện công tác bảo hành, sửa chữa…

Hệ thống quản lý giao thông thông minh trên Đại lộ Thăng Long sẽ được áp dụng vào năm 2015

Đáng chú ý, Trung tâm sẽ ứng dụng các công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý như: đếm, phân loại phương tiện giao thông tự động; hệ thống camera giám sát; hệ thống bảng thông báo điện tử; kiểm soát xe quá tải, quá khổ… Trên tuyến có bố trí trạm thu phí (thu theo loại xe và thực tế quãng đường đi). Tổng kinh phí đầu tư thực hiện đề án (không bao gồm kinh phí đầu tư hệ thống trạm thu phí) vào khoảng trên 127 tỷ đồng, trên cơ sở kêu gọi xã hội hóa đầu tư (BT, BOT, PPP)… Dự kiến, công tác quản lý giao thông thông minh sẽ vận hành năm 2015 và đến năm 2016 sẽ triển khai toàn bộ hệ thống thu phí.

Ngân Tuyền