Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thí điểm trả trợ cấp tuất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Từ ngà y tới cuố i tháng 12 tới, BHXH Việt Nam triển khai thí điểm giải quyết hưởng, trả trợ cấp tuất một lần, hàng tháng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau thời gian thí điểm, dịch vụ này có thể được áp dụng chính thức từ năm 2023.

Việc thí điểm giải quyết hưởng, trả trợ cấp tuất một lần, hàng tháng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được thực hiện theo thủ tục liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”.

BHXH Việt Nam hướng dẫn, sau khi thực hiện thủ tục khai tử và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, người khai báo có thể thực hiện hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định.

Với thân nhân của người chết khi đang tham gia BHXH tự nguyện, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, hoặc đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng, cần thực hiện các thủ tục: Tờ khai của thân nhân (mẫu 09-HSB) ban hành kèm theo, hồ sơ quy định tại các nội dung tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

Với thân nhân của người chết đang hưởng, hoặc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, nộp hồ sơ gồm: Tờ khai của thân nhân (mẫu 09-HSB) ban hành kèm theo, hồ sơ quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Các hồ sơ trên thân nhân thực hiện và nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Người dân làm thủ tục hành chính về BHXH, BHYT.

Người dân làm thủ tục hành chính về BHXH, BHYT.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cán bộ BHXH xét duyệt kiểm tra dữ liệu để xác định việc đã giải quyết trợ cấp mai táng theo quy trình liên thông thủ tục, tránh giải quyết trùng lặp.

Quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp tuất một lần, hoặc hàng tháng thực hiện theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH và hướng dẫn tại văn bản trên.

Trường hợp người chết có thời gian đóng BHXH gồm phụ cấp khu vực và người lo mai táng đã nhận trợ cấp mai táng mà thân nhân đề nghị hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, cán bộ BHXH ban hành quyết định theo Mẫu 08C-HSB ban hành tại quyết định này.

Trường hợp người lo mai táng đã nhận trợ cấp mai táng theo Quyết định này mà thân nhân đề nghị hưởng trợ cấp tuất một lần thì Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần được ban hành theo Mẫu số 08D, 08E-HSB ban hành tại Quyết định này. Kết quả giải quyết hưởng trợ cấp tử tuất lưu trữ cùng kết quả giải quyết trợ cấp mai táng.

Khánh Chi