Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thi đua xây dựng LLVT các địa phương vững mạnh toàn diện

Ngày 15/7, Cụm thi đua Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào 'Thi đua Quyết thắng' 6 tháng đầu năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, LLVT 8 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai phong trào “Thi đua Quyết thắng” một cách sâu rộng, có nề nếp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng nề nếp chính quy và nâng cao chất lượng huấn luyện và công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Cụ thể, 100% cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nguồn tăng gia sản xuất, các đơn vị trích đưa vào ăn thêm 10 ngàn đồng/người/ngày đối với bộ đội thường trực và 8 ngàn đồng/người/ngày đối với dân quân tự vệ; quân số khỏe đạt trên 98,7%.

Trong 6 tháng cuối năm, LLVT các huyện, thị xã, thành phố sẽ thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của LLVT tỉnh; phấn đấu 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Ban CHQS vững mạnh toàn diện, mẫu mục tiêu biểu.

ĐOÀN MINH