Thị giá đang 82.500 đồng, L14 sẽ phát hành cổ phiếu với giá 20.000 đồng/CP?

Gốc
26/09 là ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ bất thường của L14 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (ESOP).

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường dự kiến trong tháng 10/2017.

Được biết, việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã từng được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 của L14. Theo kế hoạch, L14 dự kiến sẽ chào bán 2,5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tương đương 50% vốn với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cp, cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đồng thời, L14 cũng sẽ chào bán 250.000 cp (tương đương 5% vốn điều lệ) theo chương trình lực chọn người lao động (ESOP) với giá dự kiến 20.000 đồng/cp, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, bên cạnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP, L14 cũng được thông qua phương án tăng vốn bằng cách trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phát hành 1,75 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Vừa qua, L14 đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng và niêm yết lượng cổ phiếu mới trên sàn HNX.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu L14 hiện đang được giao dịch ở mức 82.500 đồng/cp, tăng 158% so với hồi đầu năm và 2.257% trong 3 năm.

Thị giá đang 82.500 đồng, L14 sẽ phát hành cổ phiếu với giá 20.000 đồng/CP? - Ảnh 1

Về hoạt động kinh doanh, L14 đạt doanh thu thuần 141,7 tỷ đồng và lãi ròng 26,4 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 71% và 193% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, năm 2017, Công ty đạt doanh thu 280 tỷ đồng và lãi trước thuế 60 tỷ đồng.

Thế Nhất

Tin nóng

Tin mới