(CATP) Theo bản án số 205/DSPT ngày 20-7-2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, bà Phạm Thị Bé Tư và ông Lê Văn Tiền phải trả cho tôi số tiền 117 triệu đồng và lãi suất phát sinh chậm thi hành án. Mặc dù bà Bé Tư và ông Tiền có...