Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thi hành án dân sự: Đơn thư khiếu nại chưa giảm nhiều

Gốc

ND - Công tác thi hành án dân sự hiện vẫn còn nhiều hạn chế như: số lượng việc thi hành án dân sự tồn đọng vẫn còn nhiều; đơn thư khiếu nại về thi hành án dân sự vượt cấp giảm chưa nhiều...

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125783&sub=67&top=40