Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2019

Vừa qua, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra Quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn (2016 - 2019), nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; đồng thời thực hiện Thông báo về kết quả giám sát số 818-TB/UBKTTW, ngày 12/6/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 23/6/2021, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra Quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn (2016 - 2019), nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nội dung vi phạm do tập thể Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh giai đoạn (2016 - 2019) nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã có một số vi phạm khuyết điểm như: Ban hành Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh chưa đúng thẩm quyền; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh có vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng; chỉ đạo khắc phục hậu quả về kinh tế, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với một số tổ chức và cá nhân liên quan có nội dung chưa bảo đảm tiến độ…

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo của tỉnh; có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước nếu không kịp thời phát hiện và ngăn chặn; một số tổ chức, cá nhân phải kiểm điểm trách nhiệm và xem xét xử lý kỷ luật.

Căn cứ vào Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; xem xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra Quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh giai đoạn (2016 - 2019) nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức khiển trách.

Theo PV/baovephapluat.vn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thi-hanh-ky-luat-doi-voi-ban-can-su-dang-ubnd-tinh-quang-ninh-giai-doan-2016-2019-309746.html