Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thi khi chưa học?

Gốc

Theo cơ cấu phân phối chương trình của bậc học THCS chỉnh lý thì học kỳ I có 17 tuần, học kỳ II có 18 tuần, tuần gần cuối của mỗi học kỳ tổ chức thi học kỳ...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.35927.qdnd