Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thi kỹ thuật không chỉ vì... thứ hạng

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Làm thế nào bảo đảm tốt xe, pháo, phục vụ SSCĐ, huấn luyện luôn là trăn trở của chỉ huy các cấp thuộc Đoàn pháo binh B34, Binh đoàn Cửu Long...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.49121.qdnd