Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thí sinh… 58 tuổi

NDĐT-Đó là ông Nguyễn Văn Minh, ở Đông Hà, Quảng Trị, thí sinh dự thi vào ngành Kiến trúc của Đại học Huế .

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125833&sub=74&top=41