Thí sinh có 5 ngày nộp đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 Hà Nội

Ngay sau khi biết điểm thi vào lớp 10 Hà Nội, nếu muốn phúc khảo bài thi, thí sinh có thể làm đơn trong thời gian từ 9 - 15/7. Việc phúc khảo được thực hiện chỉ 1 lần.

Mẫu đơn xin phúc khảo:

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn xin phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.

Từ 9/7 - 15/7, thí sinh nộp Đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu) về cơ sở giáo dục- nơi thí sinh học lớp 9. Thí sinh tự do nộp tại Phòng GD&ĐT.

Chậm nhất ngày 16/7, các cơ sở giáo dục nộp danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo, đơn phúc khảo của thí sinh về phòng GD&ĐT.

Chậm nhất ngày 18/7, các phòng GD&ĐT nộp về Sở GD&ĐT dữ liệu thí sinh xin phúc khảo.

Ngày 28/7, các phòng GD&ĐT nhận Giấy báo kết quả phúc khảo tại Sở GD&ĐT, sau đó thông báo cho thí sinh.

Từ ngày 28 - 30/7, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên xử lý hồ sơ học sinh sau phúc khảo (nếu có).

Ngày 30/7, các trường THPT chuyên và có lớp chuyên, trường THPT công lập hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển sau phúc khảo của học sinh (nếu có); trường THPT cộng lập tự chủ, THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển bổ sung của học sinh (nếu có).

LV/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-duc/thi-sinh-co-5-ngay-nop-don-xin-phuc-khao-bai-thi-vao-lop-10-ha-noi-20220709212041632.htm