(VnMedia) - Ông Đỗ Thanh Duy, Chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, những thí sinh diện tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng vẫn phải khai hồ sơ nộp vào trường có nguyện vọng theo học, đồng thời, nộp Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng gửi các trường kèm theo giấy xác nhận đoạt giải để trường xem xét.