Thí sinh rớt thành đậu và… lại rớt

Hanoinet - Sau khi công bố hạ điểm chuẩn, Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM đã gởi khoảng 1.000 giấy báo trúng tuyển đợt 2.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=95431