Để hạn chế những sai sót cũng như những sự cố ngoài mong muốn dẫn đến thí sinh bị kỷ luật. Bộ GD-ĐT đã có những lưu ý đặc biệt đối với thi sinh về hình thức kỷ luật khi vi phạm quy chế thi, thí sinh cần lưu ý.

Khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần như sau:

Nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập.

Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây

Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách.

Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác. Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

Thi sinh se bi xu ly vi pham quy che neu vi pham cac quy dinh duoi day - Anh 1

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 cả nước có 63 điểm thi. Ảnh Hải Nam.

Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây

Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo.

Mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế này vào phòng thi. Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi. Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi. Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Cán bộ coi thi trong phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu trưởng điểm thi không nhất trí thì báo cáo trưởng ban coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.

Trừ điểm bài thi:

Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó.

Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó.

Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

Thi sinh se bi xu ly vi pham quy che neu vi pham cac quy dinh duoi day - Anh 2

Cho điểm 0 (không):

Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi.

Có hai bài làm trở lên đối với một bài thi hoặc một môn thi thành phần.

Bài thi có chữ viết của hai người trở lên.

Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định

Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi hoặc môn thi thành phần nào sẽ bị điểm 0 (không) bài thi hoặc môn thi thành phần đó; không được tiếp tục dự thi các bài thi hoặc môn thi thành phần tiếp theo; không được sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Việc trừ điểm bài thi nêu tại điểm (Bài thi có chữ viết của hai người trở lên) và (Những phần của bào thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định) của phần này do trưởng ban chấm thi quyết định căn cứ báo cáo bằng văn bản của trưởng môn chấm thi.

Hủy bỏ kết quả thi đối với những thí sinh:

Có hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không) do phạm lỗi quy định tại điểm (Những phần của bào thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định) khoản 4 phần này.

Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc sở GD-ĐT ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.

Đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự

Các cơ quan quản lý giáo dục lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; đối với các trường hợp vi phạm khác, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định trên đây.

Xuân Diệp